Rodzaje opakowań i ich przeznaczenie

Rodzaje opakowań dzielimy na:

– opakowanie transportowe

– opakowanie jednostkowe

– opakowania zbiorcze

Opakowanie transportowe jest to opakowanie produktów luzem lub opakowań zbiorczych.

Podobnie jak w przypadku opakowań zbiorczych takie opakowanie stosowanie jest to

transportu lub magazynowanie.

Opakowanie jednostkowe jest to opakowanie pojedynczych produktów. Takie opakowanie

stosuje się w obrocie detalicznym

Opakowanie zbiorcze służą zazwyczaj do stosowania ich podczas transportu i

magazynowanie. Opakowanie zbiorcze jest opakowanie co najmniej dwóch opakowań

jednostkowych.