Pieczątki warszawa

Pieczątki są tworzone przeważnie po to, by przekazywać ważne wiadomości powiązane z prowadzoną aktywnością służbową. Największą grupę zamawianych artykułów stanowią pieczątki nagłówkowe użytkowane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, lub przygotowywania listów i rozliczeń. Pieczątki nagłówkowe powinny obejmować imię i nazwisko i stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci i nazwę firmy i dane adresowe – sprawdź pieczątki. W wielu przypadkach lokuje się adres siedziby firmy, adres do korespondencji lub adres witryny internetowej i poczty elektronicznej i telefony kontaktowe.

Leave a comment