Funkcje opakowań

Opakowania pełnią wiele funkcji i dlatego do ich produkcji stosuje się różne materiały.

Opakowania transportowe muszą być trwałe i stabilne, natomiast piękne opakowania drogich pro-

duktów muszą przyciągać spojrzenia klientów, a także reklamować i pobudzać do zakupu.

Istnieje wiele definicji pojęcia „opakowanie”, a co za tym idzie, wiele prób podziału, które ulegają

ciągłym zmianom.

Za najważniejsze uważa się trzy funkcje: ochronna, ułatwiająca przemieszczanie i informacyjna.

Natomiast w towaroznawstwie istnieją inne rodzaje funkcji opakowań: technicznoochronna,

ekonomiczna, która obejmuje relacje kosztów opakowań do kosztów wytworzenia opakowanego

produktu i estetyczna, która obejmuje wartości estetyczne opakowania.